Tanıtım

Makine programı, endüstriden tarıma çok geniş bir alana yayılmış, çağdaş bir bilim dalıdır. İmalatta yüksek performanslı makinelere olan ihtiyacın artması, ülke kalkınması ve sanayileşmesine paralel olarak makine bilim dalında ara eleman ihtiyacını daha da artırmış ve bu bilim dalına gittikçe artan bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır.Makine bilim dalı, sanayi devriminden beri önemini korumakta ve gelişen elektronik teçhizatla donatılmış makineler günlük hayatın ve sanayinin vazgeçilmez bir unsuru olmaya devam etmektedir. Makine programı da bu amaca yönelik öğrencileri öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerini endüstride uygulayabilen nitelikli teknik eleman ve yönetici adayları olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Programdan mezun olanlara “Makine Teknikeri” unvanı verilir.

 

Yıl içerisinde teorik ve mevcut laboratuvarlar ile verilen uygulamalı derslere ilaveten birinci yılın sonunda zorunlu 30 iş günü olarak yapılan staj ile öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle iletişim kurmaları gerçekleşmektedir. Ayrıca dördüncü yarıyılda öğrenciler kendi sektörlerinde bir fabrikada “İşyeri uygulaması” dersi kapsamında çalışarak hem sektörü tanımakta hem de orada iş imkanına kavuşmaktadır.

 

Program mezunları işletmenin üst yönetimi tarafından planlanan çeşitli fonksiyonları yürütecek meslek elemanları olarak nitelendirilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler,“Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

 

Bölümün avantajları

Makine Programı;

• Öğrencilerini kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde sorumluluk alabilecek düzeyde bilgi ile donatır.

• Üniversitenin geneliyle birlikte kalite konusuna önem verir ve sistematik iyileştirme sağlar.

• Eğitim, sağlık ve iletişim konularını vurgulayan stratejik bir planla desteklenen öğrenim ortamı oluşturur.

• Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı sağlar.

• Yaratıcılığı ve girişimi geliştiren bir öğrenme ortamı sağlamaya özen gösterir.

• Gerektiğinde, öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını oluşturacakları iş yerleri sağlamaya çalışır.

• Mesleki bilgileri yanında iş güvenliği konusunda yeterli bilgilere sahip olmaları sağlanır.

• Öğrencileri eğitim ücreti indirimleri ile destekler.

 

Program mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar

Makine programı mezunları, görmüş oldukları mesleki dersler doğrultusunda yatkın olduğu herhangi bir alanda uzmanlaşıp bu konuda çalışabilmektedirler. Gerek kamu gerekse de özel sektörde aşağıdaki alanlarda çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilmektedirler.

 

• Teknik servisler, bakım-onarım birimleri

• Makine montaj ve demontaj işleri

• Bilgisayar programlama, Auto-Cad çizim ofisleri, AR-GE departmanları

• Makine cihaz imalat fabrikaları, üretim, kalite kontrol birimleri

• Makine tasarım büroları, proje, plan ofisleri

• Güvenlik sistemleri, üretim, montaj, bakım onarım

• Makine üretim, montaj, servis, bakım

 

 

Programın ayrıcalıklı yanları

• Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanmasına özen gösterilir.

• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilmesine olanak verir.

• İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verir.

• Öğrencilere tam burs, %75 ve %50 oranlarında indirim imkanı sağlanmaktadır.

• İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.

• Erasmus değişim programıyla yurtdışında eğitim/staj olanağı verir.

• Üniversite-Sektör işbirliğiyle eğitim sonrası iş olanakları sağlar.

• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile lisans bölümlerine geçiş olanağı bulunur.

 

Dikey geçiş sınavı ile tercih yapılabilecek lisans programları

Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Metarulji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Endüstri Sistem Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği